Ο.Λ.Μ.Ε.: Σχετικά με τον υπολογισμό των κενών

Ο.Λ.Μ.Ε.
Ερμού & Κορνάρου 2
ΤΗΛ: 210 32 30 073 – 32 21 255
FAX: 210 32 27 382 – 33 11 338
http://www.olme.gr
email: olme@otenet.gr>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Αθήνα, 15/4/2011

Α.Π.:2193

ΠΡΟΣ:

την Υφυπουργό Παιδείας, κ. Ε. Χριστοφιλοπούλου

τον Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, κ. Β. Κουλαϊδή

ΘΕΜΑ: Σχετικά με τον υπολογισμό των κενών

Κυρία Υφυπουργέ,

Κύριε Γεν. Γραμματέα,

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ διαμαρτύρεται για την εγκύκλιο, που έστειλε στις 14/4/2011 το μεσημέρι στις διευθύνσεις, ο Γενικός Γραμματέας του ΥΠΔΜΘ, καλώντας τις να αποστείλουν μέχρι τις 15/4/2011 (δηλ. ουσιαστικά μέσα σε λίγες ώρες!!) τους πίνακες κενών-πλεονασμάτων στους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης, για  να ξεκινήσει η διαδικασία των μεταθέσεων.

Η εγκύκλιος αυτή, παραβιάζει τις προθεσμίες και τις προϋποθέσεις που με σαφήνεια καθορίζονται από το νόμο 3848/2010 άρθ.7, το ΠΔ 50/96 αρθ.4, ΠΔ1/ 2003 και το νόμο 2690/1999 άρθ.4 παρ.2, και στην πραγματικότητα παρακάμπτει τα αρμόδια όργανα (δ/ντές σχολείων, ΠΥΣΔΕ). Επιφορτίζει με αυτό το ρόλο τους Δ/ντές Εκπ/σης, παρακάμπτοντας τη νομότυπη διαδικασία.

            Το Υπουργείο Παιδείας φαίνεται να μην σέβεται τις θεσμοθετημένες συλλογικές διαδικασίας προκειμένου εντέχνως να αποφύγει τις απόψεις και τον έλεγχο του κλάδου και των εκπροσώπων του στα Υπηρεσιακά Συμβούλια.

            Σας καλούμε να σταματήσετε τους αιφνιδιασμούς και να δείξετε μεγαλύτερη ευαισθησία και σεβασμό απέναντι στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Απαιτούμε:

  1. Να δοθεί εύλογος χρόνος ώστε να υπάρξει η δυνατότητα στα ΠΥΣΔΕ να καταγράψουν αξιόπιστα κενά και πλεονάσματα.
  2. Να μην ληφθεί υπόψη στις εκτιμήσεις κενών των ΠΥΣΔΕ, η οδηγία «δυνατότητας ανάθεσης υπερωριών μέχρι 10 ωρών».

ΟΛΜΕ: Για αναμόρφωση πλαισίου για μεταθέσεις – τοποθετήσεις – αποσπάσεις -αναμοριοδότηση σχολικών μονάδων

Ο.Λ.Μ.Ε.                                                                                          Αθήνα,18/1/11

Ερμού & Κορνάρου 2

ΤΗΛ: 210 32 30 073 – 32 21 255                                                       Προς

FAX: 210 32 27 382 – 33 11 338                                                        τα Δ.Σ. των ΕΛΜΕ

www.olme.gr e-mail: olme@otenet.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Μέσα σε συνθήκες οικονομικής-κοινωνικής κρίσης, δραματικής μείωσης των διορισμών στο δημόσιο, προϋπολογισμούς σκληρής λιτότητας, μείωσης των δημοσίων επενδύσεων, οικονομικής αφαίμαξης των εργαζόμενων, καταιγίδας έμμεσων φόρων, υποχρηματοδότησης της παιδείας, συγχώνευσης σχολικών μονάδων, τμημάτων με 30 μαθητές και πρωτόγνωρης επίθεσης σε δικαιώματα και κατακτήσεις του κόσμου της εργασίας, το Υπουργείο Παιδείας επέλεξε να συστήσει επιτροπή για το θέμα των υπηρεσιακών μεταβολών. Ένα θέμα που απασχολεί ένα μεγάλο κομμάτι του κλάδου και η ΟΛΜΕ έχει επανειλημμένα επισημάνει την αναγκαιότητα για μια εκ νέου και συνολική αντιμετώπιση του πλαισίου των υπηρεσιακών μεταβολών. Θεωρούμε ότι το Υπουργείο επιλέγει ήσσονος σημασίας θέματα για να ακούσει τις θέσεις των εκπαιδευτικών , ενώ αρνείται να συζητήσει με την ΟΛΜΕ για τα πολύ σοβαρά θέματα που απασχολούν το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Η ΟΛΜΕ  αποφάσισε και συμμετέχει στην 10μελή επιτροπή  του Υπουργείου Παιδείας με δύο εκπροσώπους της (Γκίνη Δημήτρη και Ζωγραφάκη Ελένη) πιστεύοντας ότι πρέπει να δίνει τη μάχη σε όλα τα επίπεδα για να προωθεί τις θέσεις του κλάδου. Διευκρινίζουμε ότι οι μεταθέσεις για το 2011 θα πραγματοποιηθούν με το ισχύον νομικό πλαίσιο και θα γίνει προσπάθεια στην επιτροπή για μοριοδότηση όλων των κριτηρίων των αποσπάσεων.

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Συνέχεια

Υπουργείο Π.Δ.Β.Μ.Θ.: οδηγίες για την ανάληψη υπηρεσίας και τοποθέτηση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών

Αρ. Πρωτ. Φ.351.1/261/102472/Δ1/19-08-2010/ΥΠΔΒΜΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Γ
Πληροφορίες
Π/θμια: 210 3443316  ,  210 3443316  , 210 3442435 ,   210 3442435
Δ/θμια: 210 3441789 ,    210 3441789  , 210 3442010 ,   210 3442010

ΘΕΜΑ: Διευκρινιστικές οδηγίες σχετικά με την Ανάληψη Υπηρεσίας των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών και την Τοποθέτηση των εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες

Με αφορμή ερωτήματα σχετικά με τη δυνατότητα ανάληψης υπηρεσίας των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών και γενικότερα τη διαδικασία τοποθέτησής τους σε κενά των σχολικών μονάδων της Διεύθυνσής σας, σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:

Α. Ανάληψη υπηρεσίας νεοδιόριστων εκπαιδευτικών

Σύμφωνα με το από 12-08-2010 Δελτίο Τύπου του Τπουργείου Παιδείας Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με θέμα «Ανακοίνωση διορισμών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» έχει οριστεί ως ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στις Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης η περίοδος από 23-08-2010 έως και 25-08-2010.

Είναι, δε, σαφές ότι η φυσική παρουσία των εκπαιδευτιών στη Δ/νση Π.Ε ή Δ.Ε διορισμού είναι απαραίτητη για την ανάληψη υπηρεσίας. Θέτουμε υπόψη σας, όμως ότι:

(Α1) εκπαιδευτικοί που αδυνατούν να παρουσιαστούν στην περιοχή διορισμού, για σοβαρούς λόγους υγείας, και πρόκειται να τύχουν σχετικής αδείας, οφείλουν να παρουσιαστούν στη Διεύθυνση Π.Ε ή Δ.Ε αντίστοιχα του τόπου διαμονής τους, προκειμένου να ορκιστούν και να αναλάβουν υπηρεσία. Οι Προϊστάμενοι των ανωτέρω Διευθύνσεων, αφού προβούν στον έλεγχο της νομιμότητας των δικαιολογητικών διορισμού των ανωτέρω εκπαιδευτικών, υποχρεούνται να αποστείλουν άμεσα με fax το πρωτόκολλο ορκωμοσίας, την πράξη ανάληψης υπηρεσίας και τα απαράιτητα δικαιολογητικά στις Διευθύνσεις Π.Ε ή Δ.Ε όπου διορίσθηκαν οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, ενημερώνοντας παράλληλα και την αντίστοιχη Διεύθυνση Προσωπικού του Υπουργείου.

(Α2) σε περίπτωση που ο εκπαιδευιτκός αδυνατεί (για εξαιρετικούς λόγους) να παρουσιαστεί στην περιοχή διορισμού κατά τις ημερομηνίες που έχουν οριστεί και επιθυμεί παράταση ολίγων ημερών, ο χειρισμός του εν λόγω ζητήματος έγκειται στην αρμοδιότητα και διακριτική ευχέρεια του αρμόδιου Διευθυντή [ύστερα από συνεννόηση με τον/την εκπαιδευτικό] λαμβάνοντας υπόψη τον λόγο που επικαλείται ο εκπ/κός αλλά και την ανάγκη στελέχωσης των σχολικών μονάδων (με τη διαδικασία τοποθέτησης των εκπαιδευτικών) πριν την έναρξη του διδακτικού έτους.

Υπενθυμίζεται, στο σημείο αυτό, ότι σε κάθε περίπτωση ισχύον οι διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 41 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/09-02-2007 τ.Α) (περί αξίωσης μισθού) και της παρ.3 του άρθρου 19 του ιδίου νόμου (περί ανάληψης υπηρεσίας). Ειδικότερα στα εν λόγω άρθρα ορίζεται αντίστοιχα ότι «3. Η αξίωση του υπαλλήλου για το μισθό αρχίζει από την ανάληψη υπηρεσίας» και «3. Αφετηρία υπολογισμού του χρόνου υπηρεσίας των υπαλλήλων αποτελεί η χρονολογία δημοσίευσης στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως της πράξης διορισμού, με την προϋπόθεση ότι η ανάληψη υπηρεσίας γίνεται μέσα σε ένα (1) μήνα από την κοινοποίηση της πράξης διορισμού, αλλιώς η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας».

Συμπληρωματικά, Συνέχεια

Μετά τις μεταθέσεις: ποιες διαδικασίες πρέπει ν’ ακολουθηθούν

Με δεδομένο ότι ήδη έγιναν οι μεταθέσεις, και το αμέσως προσεχές διάστημα ξεκινά η διαδικασία καθορισμού και τοποθετήσεων από τα ΠΥΣΔΕ στα οργανικά κενά (δείτε, π.χ., σχετική περιληπτικότατη ανάρτηση στη ΔΔΕ Ν. Πρέβεζας), καταγράφεται, στο ενημερωτικό που ακολουθεί, η σειρά που ακολουθείται, και τα σημαντικότερα στοιχεία της διαδικασίας τοποθετήσεων, με βάση την ισχύουσα μέχρι τώρα νομοθεσία.

(Τα στοιχεία βασίζονται σε σχετικές αναρτήσεις στο διαδίκτυο – κυρίως, δε, σ’ αυτήν του συνάδελφου Χρήστου Φιρτινίδη, αιρετού στο ΠΥΣΔΕ Ν. Κυκλάδων από την «Αυτόνομη Κυκλαδική Συνεργασία»).

Η διαδικασία τοποθετήσεων σε όλα τα ΠΥΣΔΕ, πάντως, δεν πρόκειται να ξεκινήσει πριν το τέλος Απριλίου, αφού πρώτα πρέπει να γίνει, όπως γνωρίζετε, η αλλαγή των δύο μελών (προϊσταμένων) του ΠΥΣΔΕ σύμφωνα με την διαδικασία που ορίζεται από το άρθρ.6.3β του ν.3839/29-3-2010.

Η σειρά που ακολουθείται:

1. Τον Φεβρουάριο, τα ΠΥΣΔΕ , συμπληρώνουν και στέλνουν στο ΥΠΕΠΘ (ΚΥΣΔΕ) πίνακες με τις εκτιμήσεις του Υπηρ. Συμβουλίου για τα ελλείμματα ή πλεονάσματα σε οργανικές θέσεις σε κάθε Περιοχή του Νομού

2. Μεταθέσεις από περιοχή μετάθεσης σε άλλη περιοχή μετάθεσης (από το ΚΥΣΔΕ) Προηγούνται οι μεταθέσεις στα Πειραματικά σχολεία, στα ΚΔΑΥ, ΣΜΕΑ και Μουσικά σχολεία.

3. Τοποθετήσεις: Τα αρμόδια περιφερειακά συμβούλια (ΠΥΣΔΕ), μετά τις μεταθέσεις που διενεργούνται, συντάσσουν πίνακες των κενών οργανικών θέσεων λαμβάνοντας υπόψη και τις κενές θέσεις που προέκυψαν από τη διαδικασία των παραπάνω μεταθέσεων κατά σχολική μονάδα. Συνέχεια

Επικαιροποίηση μορίων για τους εκπαιδευτικούς β΄ βάθμιας εκπαίδευσης του Ν. Πρέβεζας

Διαπιστώνουμε ότι οι πίνακες μορίων που έχουν αναρτηθεί στον ιστοχώρο της Δ.Δ.Ε. Ν. Πρέβεζας έχουν αλλαχθεί από τον Ιανουάριο που κοινοποιήθηκαν.
Για να διευκολύνουμε τον έλεγχο και την ορθή ενημέρωση των συναδέλφων, εκτός από τα υπάρχοντα σήμερα στοιχεία στον ιστοχώρο της Δ.Δ.Ε. μόρια για μετάθεση ή/και οριστική τοποθέτηση ή βελτίωση, υπενθυμίζουμε πώς ανακοινώθηκαν επισήμως από τη Δ.Δ.Ε. Ν. Πρέβεζας τον περασμένο Ιανουάριο:

Παρακαλούμε τους συναδέλφους να μας ενημερώνουν για τυχόν αλλαγές που θα διαπιστώνουν, ώστε να ενισχυθεί η αξιοπιστία και η διαφάνεια της διαδικασίας.

Αρέσει σε %d bloggers: