Για τους νεοδιόριστους συναδέλφους στο Ν. Πρέβεζας

Αγαπητοί συνάδελφοι,

αρχικά, βεβαίως, «σιδεροκέφαλοι«!

Για όποιο πρόβλημα προκύπτει κατά την ανάληψη των καθηκόντων σας, τις τοποθετήσεις ή και για την πλήρη ενημέρωσή σας, εκτός από ετούτον εδώ τον ιστοχώρο και τις παραπομπές του στο πλάι – π.χ., είναι σημαντικό να ενημερώνεστε για τους νόμους που διέπουν τον νέο σας εργασιακό χώρο – σας προτρέπουμε να απευθύνεστε και στους – και προς τούτο εκλεγμένους – συναδέλφους μας στο Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. Πρέβεζας (για παράδειγμα, μέσω του e-mail ή των ιστοχώρων των παρατάξεων, όπου και παρατίθενται τηλέφωνα επικοινωνίας) και στους αιρετούς μας εκπροσώπους στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Ν. Πρέβεζας.

Μέχρι να ενημερωθεί σχετικά αυτός ο ιστοιχώρος, από το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο μπορούμε να προωθούμε όποιο αίτημά σας στους συναδέλφους που μας εκπροσωπούν!

Καλώς ήρθατε!

Υπουργείο Π.Δ.Β.Μ.Θ.: οδηγίες για την ανάληψη υπηρεσίας και τοποθέτηση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών

Αρ. Πρωτ. Φ.351.1/261/102472/Δ1/19-08-2010/ΥΠΔΒΜΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Γ
Πληροφορίες
Π/θμια: 210 3443316  ,  210 3443316  , 210 3442435 ,   210 3442435
Δ/θμια: 210 3441789 ,    210 3441789  , 210 3442010 ,   210 3442010

ΘΕΜΑ: Διευκρινιστικές οδηγίες σχετικά με την Ανάληψη Υπηρεσίας των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών και την Τοποθέτηση των εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες

Με αφορμή ερωτήματα σχετικά με τη δυνατότητα ανάληψης υπηρεσίας των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών και γενικότερα τη διαδικασία τοποθέτησής τους σε κενά των σχολικών μονάδων της Διεύθυνσής σας, σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:

Α. Ανάληψη υπηρεσίας νεοδιόριστων εκπαιδευτικών

Σύμφωνα με το από 12-08-2010 Δελτίο Τύπου του Τπουργείου Παιδείας Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με θέμα «Ανακοίνωση διορισμών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» έχει οριστεί ως ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στις Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης η περίοδος από 23-08-2010 έως και 25-08-2010.

Είναι, δε, σαφές ότι η φυσική παρουσία των εκπαιδευτιών στη Δ/νση Π.Ε ή Δ.Ε διορισμού είναι απαραίτητη για την ανάληψη υπηρεσίας. Θέτουμε υπόψη σας, όμως ότι:

(Α1) εκπαιδευτικοί που αδυνατούν να παρουσιαστούν στην περιοχή διορισμού, για σοβαρούς λόγους υγείας, και πρόκειται να τύχουν σχετικής αδείας, οφείλουν να παρουσιαστούν στη Διεύθυνση Π.Ε ή Δ.Ε αντίστοιχα του τόπου διαμονής τους, προκειμένου να ορκιστούν και να αναλάβουν υπηρεσία. Οι Προϊστάμενοι των ανωτέρω Διευθύνσεων, αφού προβούν στον έλεγχο της νομιμότητας των δικαιολογητικών διορισμού των ανωτέρω εκπαιδευτικών, υποχρεούνται να αποστείλουν άμεσα με fax το πρωτόκολλο ορκωμοσίας, την πράξη ανάληψης υπηρεσίας και τα απαράιτητα δικαιολογητικά στις Διευθύνσεις Π.Ε ή Δ.Ε όπου διορίσθηκαν οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, ενημερώνοντας παράλληλα και την αντίστοιχη Διεύθυνση Προσωπικού του Υπουργείου.

(Α2) σε περίπτωση που ο εκπαιδευιτκός αδυνατεί (για εξαιρετικούς λόγους) να παρουσιαστεί στην περιοχή διορισμού κατά τις ημερομηνίες που έχουν οριστεί και επιθυμεί παράταση ολίγων ημερών, ο χειρισμός του εν λόγω ζητήματος έγκειται στην αρμοδιότητα και διακριτική ευχέρεια του αρμόδιου Διευθυντή [ύστερα από συνεννόηση με τον/την εκπαιδευτικό] λαμβάνοντας υπόψη τον λόγο που επικαλείται ο εκπ/κός αλλά και την ανάγκη στελέχωσης των σχολικών μονάδων (με τη διαδικασία τοποθέτησης των εκπαιδευτικών) πριν την έναρξη του διδακτικού έτους.

Υπενθυμίζεται, στο σημείο αυτό, ότι σε κάθε περίπτωση ισχύον οι διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 41 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/09-02-2007 τ.Α) (περί αξίωσης μισθού) και της παρ.3 του άρθρου 19 του ιδίου νόμου (περί ανάληψης υπηρεσίας). Ειδικότερα στα εν λόγω άρθρα ορίζεται αντίστοιχα ότι «3. Η αξίωση του υπαλλήλου για το μισθό αρχίζει από την ανάληψη υπηρεσίας» και «3. Αφετηρία υπολογισμού του χρόνου υπηρεσίας των υπαλλήλων αποτελεί η χρονολογία δημοσίευσης στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως της πράξης διορισμού, με την προϋπόθεση ότι η ανάληψη υπηρεσίας γίνεται μέσα σε ένα (1) μήνα από την κοινοποίηση της πράξης διορισμού, αλλιώς η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας».

Συμπληρωματικά, Συνέχεια

Δελτίο τύπου της Ο.Λ.Μ.Ε. για επιπλέον διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών

11/08/2010

Ο.Λ.Μ.Ε.

Ερμού & Κορνάρου 2

ΤΗΛ: 210 32 30 073 – 32 21 255

FAX: 210 32 27 382 – 33 11 338

www.olme.gr

e-mail: olme@otenet.gr Αθήνα, 11/8/10

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο σχεδόν τριπλάσιος αριθμός εκπαιδευτικών που συνταξιοδοτούνται (7.526 το 2010 έναντι 2.726 το 2009 στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση), κάτω από την πίεση των αντεργατικών – αντιασφαλιστικών μέτρων Κυβέρνησης – Ε.Ε. – Δ.Ν.Τ. σε συνδυασμό με τον χαμηλότερο αριθμό διορισμών εκπαιδευτικών της τελευταίας 15ετίας (1.425 στη Δευτεροβάθμια) θα δημιουργήσει εκρηκτικές συνθήκες στην εκπαιδευτική διαδικασία του δημόσιου σχολείου την επόμενη σχολική χρονιά.

Απαιτείται άμεσα ο επιπλέον διορισμός τουλάχιστον ίσου αριθμού μόνιμων εκπαιδευτικών (πάνω από 6.000), για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν από την παραπάνω κατάσταση.

Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί το ζήτημα με αύξηση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα στα σχολεία. Απαιτούμε τη νομοθετική ρύθμιση ανωτάτου ορίου 25 μαθητών ανά τμήμα, 20 στις κατευθύνσεις των Γενικών Λυκείων και την ΤΕΕ και 10 μαθητών ανά καθηγητή στα εργαστήρια.

Οι εξελίξεις αυτές δείχνουν την αναγκαιότητα να ακυρωθούν άμεσα τα μέτρα που επιβλήθηκαν με το μνημόνιο και να χαραχτεί μια ριζικά διαφορετική οικονομική και εκπαιδευτική πολιτική στη χώρα μας. Είναι άμεση αναγκαιότητα.

Ανακοινώθηκαν οι διορισμοί καθηγητών β-βάθμιας εκπαίδευσης

Δείτε, σε μορφή συμπιεσμένου αρχείου (zip) και υπολογιστικών φύλων (excel), όλα τα ονόματα με τις τοποθετήσεις τους. Οι νέοι συνάδελφοι αναλαμβάνουν υπηρεσία από 23 έως 25 Αυγούστου στις κατά τόπους Δ.Δ.Ε.

Ειδικά για την Πρέβεζα, κάντε click στον πίνακα πιο κάτω:

Αρέσει σε %d bloggers: